Modelování a animace čtyřnožců


Julie Trollerová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2022
Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti přenosu animací mezi modely čtyřnožců o různých proporcích. Za použití některých z těchto metod zkombinovaných s prozkoumanou teorií věnující se pohybu čtyřnožců jsem v programu Blender vytvořila tři modely psovitých šelem o různých proporcích se sdílenou sadou animací, které byly vytvořeny na jednom z těchto modelů a následně aplikovány na zbylé dva modely.