Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu


Daniel Gruncl Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2023
Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou paletu pro shluky na vybrané úrovni hierarchie. Úroveň hierarchie i barevná paleta se automaticky přizpůsobují podle úrovně příblížení bodového diagramu. Dále, tato vizualizace zlepšuje viditelnost zobrazených shluků snížením jejich vzájemného zákryvu. Tato vizualizační technika je demonstrována na dvou reálných datových sadách obsahujících 2D souřadnice statisíců bodů.