Ověření pravidel pro umisťování popisků


Lilian Machulda Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2023
V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v online prostředí s fyzickými mapami, můžeme si všimnout významného rozdílu, v přístupu k návrhu daného rozmístění. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zkoumat vliv umístění popisků na uživatele mapových služeb. Porovnávat budeme rozmístění popisků podle Google Maps a dvou vlastních metod, jež dodržují zásady umístění popisků podle Prof. Eduarda Imhofa z roku 1962 (znovu publikované v roce 1975 v angličtině). Naším cílem je ověřit tyto zásady v online prostředí a porovnat je s metodami Google Maps - jelikož se zdá, že mají vlastní zásady.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci