Univerzální kartotéka


Kryštof Novák Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2023
Tato práce se zabývá vytvořením návrhu aplikace univerzální kartotéky. Vychází z poznatků z vývoje a víceletého veřejného nasazení aplikace Matlafous Kartotéka, z rešerše konkurenčních řešení a z nového uživatelského výzkumu. Na základě těchto analýz je navržen koncept nové aplikace jakožto webového řešení, který je následně převeden do podoby Lo-Fi prototypu aplikace. Výsledky testování tohoto prototypu jsou následně uplatněny při implementaci funkčního Hi-Fi prototypu.