Porovnání videofiltrů v GLSL a 2D Canvasu


Radek Pleticha Vedoucí práce: Ondřej Žára Bakalářská práce 2023
Cílem práce je vytvořit JavaScriptovou knihovnu s použitím WebGL. Pomocí této knihovny bude možné provádět úpravy nad dvourozměrnými texturami pomocí jednoho či více shaderových programů v sérii. Tato knihovna bude testována na vzorové aplikaci, ve které se budou filtry, implementované pomocí shaderů, aplikovat na snímky videa v reálném čase. Posledně se bude měřit výkon aplikace s ohledem na snímky za sekundu upraveného videa a na časech strávených v shaderech. Tyto metriky budou měřeny v následujících kontextech: desktop vs. mobilní zařízení, integrovaná vs. dedikovaná grafická karta, v závislosti na rozlišení videa, v porovnání s čistě JavaScriptovou implementací.