RNDr. Ondřej Žára

RNDr. Ondřej Žára


Učitel

Závěrečné práce

Porovnání videofiltrů v GLSL a 2D Canvasu

Radek Pleticha Bakalářská práce 2023
Cílem práce je vytvořit JavaScriptovou knihovnu s použitím WebGL. Pomocí této knihovny bude možné provádět úpravy nad dvourozměrnými texturami pomocí jednoho či více shaderových programů v sérii. Tato...