Algoritmy počítačové grafiky bližší informace o studiu na katedře

Algoritmy počítačové grafiky

Detaily předmětu

Vyučující Jiří Žára
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m39apg/start
Rozvrh B4M39APG

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní a nejčastěji používané algoritmy počítačové grafiky. Předmět pokrývá metody používané pro tvorbu rastrových obrazů (2D) a zobrazování prostorových scén (3D): kresba grafických primitiv v rastru, vyplňování, ořezávání, barevné modely, rozptylování barev, obrazové formáty, úpravy obrazu, modelování a zobrazování prostorových objektů a scén, viditelnost, stínování, textury, sledování paprsku, radiosita.

Přednášky

 • 1.

  Rastrová a vektorová grafika, různé typy čar, vyhlazování čar

 • 2.

  Kresba kružnic a oblouků, vyplňování a šrafování mnohoúhelníků

 • 3.

  Ořezávání úseček a ploch

 • 4.

  Barevné prostory a modely

 • 5.

  Rozptylování barev, práce s paletou

 • 6.

  Rastrové obrazové formáty, komprese rastrového obrazu

 • 7.

  Základní úpravy rastrového obrazu

 • 8.

  Reprezentace prostorových objektů

 • 9.

  Řešení viditelnosti

 • 10.

  Osvětlovací modely, stínování

 • 11.

  Textury, modelování prostorové scény

 • 12.

  Sledování paprsku

 • 13.

  Radiosita

 • 14.

  Urychlovací techniky, dělení prostoru

Cvičení

 • 1.

  Seznámení se semestrálními projekty, rozdělení do skupin

 • 2.

  Zadání semestrálního projektu

 • 3.

  Konzultace - práce s literaturou

 • 4.

  Konzultace

 • 5.

  Konzultace - uživatelské rozhraní

 • 6.

  Konzultace

 • 7.

  Konzultace - implementace

 • 8.

  Konzultace

 • 9.

  Konzultace - testování úlohy

 • 10.

  Konzultace

 • 11.

  Předvádění implementace úlohy

 • 12.

  Veřejná prezentace úlohy

 • 13.

  Rozbor a hodnocení písemné zprávy

 • 14.

  Zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika. Computer Press, 1998.

 • 2.

  Sochor, J., Žára, J., Beneš, B. Algoritmy počítačové grafiky. Skripta ČVUT, Praha, 1998.

 • 3.

  Beneš, B., Felkel, P., Sochor, J., Žára, J. Vizualizace. Skripta ČVUT, Praha, 1997.

 • 4.

  Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F. Computer Graphics - Principles and Practice. Addison-Wesley, New York, 1990.