Algoritmy počítačové grafiky


Range
2 + 2
Semester
Z
Credits
6
Completion
Z + Zk
Time table
B4M39APG

Annotation

Obsahem předmětu jsou základní a nejčastěji používané algoritmy počítačové grafiky. Předmět pokrývá metody používané pro tvorbu rastrových obrazů (2D) a zobrazování prostorových scén (3D): kresba grafických primitiv v rastru, vyplňování, ořezávání, barevné modely, rozptylování barev, obrazové formáty, úpravy obrazu, modelování a zobrazování prostorových objektů a scén, viditelnost, stínování, textury, sledování paprsku, radiosita.

Lectures

1.Rastrová a vektorová grafika, různé typy čar, vyhlazování čar
2.Kresba kružnic a oblouků, vyplňování a šrafování mnohoúhelníků
3.Ořezávání úseček a ploch
4.Barevné prostory a modely
5.Rozptylování barev, práce s paletou
6.Rastrové obrazové formáty, komprese rastrového obrazu
7.Základní úpravy rastrového obrazu
8.Reprezentace prostorových objektů
9.Řešení viditelnosti
10.Osvětlovací modely, stínování
11.Textury, modelování prostorové scény
12.Sledování paprsku
13.Radiosita

Exercises

1.Seznámení se semestrálními projekty, rozdělení do skupin
2.Zadání semestrálního projektu
3.Konzultace - práce s literaturou
4.Konzultace
5.Konzultace - uživatelské rozhraní
6.Konzultace
7.Konzultace - implementace
8.Konzultace
9.Konzultace - testování úlohy
10.Konzultace
11.Předvádění implementace úlohy
12.Veřejná prezentace úlohy
13.Rozbor a hodnocení písemné zprávy
14.Zápočet

Literature and resources

  1. Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika. Computer Press, 1998.
  2. Sochor, J., Žára, J., Beneš, B. Algoritmy počítačové grafiky. Skripta ČVUT, Praha, 1998.
  3. Beneš, B., Felkel, P., Sochor, J., Žára, J. Vizualizace. Skripta ČVUT, Praha, 1997.
  4. Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F. Computer Graphics — Principles and Practice. Addison-Wesley, New York, 1990.