Psychologie v HCI bližší informace o studiu na katedře

Psychologie v HCI

Detaily předmětu

Vyučující Jakub Franc
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 4
Semestr Z
Zakončení Kz
Web https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR1
Rozvrh B4M39PUR1

Anotace

Co předmět dá studentům: (1) přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI, (2) schopnost navrhovat interaktivní softwarové systémy s ohledem na psychologické charakteristiky uživatele, (3) schopnost využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

Přednášky

 • 1.

  Využití psychologie v rámci HCI (úvod do psychologie, mezioborový přístup, příklady z praxe)

 • 2.

  Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie)

 • 3.

  Metody sběru uživatelských dat I (Pozorování, rozhovor, etnografický výykum)

 • 4.

  Metody sběru uživatelských dat II (ohnisková skupina, dotazník, uživatelské testování)

 • 5.

  Facilitace uživatelských studií (role a zodpovědnosti moderátora, praktické dovednosti moderátora, neverbální komunikace)

 • 6.

  Současné trendy uživatelského výzkumu (doplňkové metody uživatelského výzkumu, guerrilla výzkum, UX v agilních vývojových metodologiích, mezikulturní výzkum)

 • 7.

  Reprezentace uživatelských dat (modely uživatelských dat, využití person v praxi, customer journey mapy)

 • 8.

  Kognitivní psychologie I (úvod do kognitivní psychologie, kognitivní procesy, mentální reprezentace, kognitivní psychologie, koncept flow)

 • 9.

  Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení)

 • 10.

  Vizuální vnímání (fyziologie vnímání, konekcionistický přístup, Gestalt zákony, selektivita vnímání)

 • 11.

  Osobnost (přehled teorií osobnosti a jejich využití v praxi, problematika osobnosti robotů a jejich interakce s lidmi)

 • 12.

  Afektivní procesy a estetika (základní teorie emocí, vztah afektivních a kognitivních procesů, emoční design, vnímání krásy)

 • 13.

  Iracionalita (kognitivní zkreslení, iracionální chování, seductive design, etické výzvy v práci designéra)

Cvičení

 • 1.

  Příprava výzkumných témat a výzkumného projektu

 • 2.

  Příprava scénáře výzkumného rozhovoru, nácvik vedení rozhovoru

 • 3.

  Zpracování semistrukturovaného výzkumného rozhovoru, nácvik vedení rozhovoru

 • 4.

  Prezentace výzkumných zjištění a konceptu odpovídajícího řešení

 • 5.

  CFI workshop - praktické vyzkoušení plného inovačního cyklu podle Design Thinking metodologie

 • 6.

  Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení (blokové uspořádání)

Literatura & zdroje

 • 1.

  Ware C. Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, 2008

 • 2.

  Kuniavski M. Observing the User Experience, Morgan Kaufmann, 2003

 • 3.

  Sternberg R. Kognitivní psychologie, Portál, 2002