Volná témata a postup zadání bakalářek a diplomek


Zde najdete informace, potřebné před vybráním závěrečné práce a nebo při změně zadání.

Kdy vybrat téma závěrečné práce

Nejlepší je, když si téma vyberete brzy. Můžete na něm pak pracovat déle a na výsledku je to vidět.  Můžete jej rozvíjet i v jiných předmětech.
Optimální je, když si téma vyberete na začátku zimního semestru a napřed na něm pracujete v rámci projektu. Přitom si ujasníte, zda vám téma i vedoucí práce vyhovuje a upřesníte zadání závěrečné práce.
Nejzazší termíny stanovují studijní předpisy:

  • Bakalářské práce
    • Do konce 5. semestru a nutno vybrat téma a zadat jej do KOSu.
    • V 6. semestru si student zapíše předmět „BP“ a odevzdá bakalářskou práci.
  • Diplomové práce
    • Do konce 3. semestru a nutno vybrat téma a zadat jej do KOSu.
    • Ve 4. semestru si student zapíše předmět „DP“ a odevzdá diplomovou práci

V obou případech je platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů a termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.

Jak téma vybírat?

Na závěrečné práci budete pracovat dlouho. Proto je dobré zvolit takové téma, které Vás baví a zpracovávat jej u vedoucího, který je Vám sympatický. Důležité je i to, jestli je téma zajímavé i pro vedoucího.

Vybírat lze několika způsoby, vždy je dobré si uvědomit, že konkrétní zadání je na Vaší domluvě s konkrétním vedoucím. Berte tedy různé seznamy témat spíše jako inspiraci. Buď můžete přijít s vlastním nápadem a najít člověka, který se podobným tématem zabývá, nebo můžete procházet nabízená témata a vybrat to, které Vás chytne a pak jej společně doladit k oboustranné spokojenosti.

Vybírat můžete např. na těchto místech:

Formální postupy