Interaktivní vizualizace hierarchií obalových těles


Eva Mayerová Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2016
Práce se zabývá analýzou současného stavu vizualizací 3D hierarchických datových struktur, obzvláště pak hierarchií obalových těles (BVH). Shrnuje současná řešení a na jejich základě navrhuje nové, které doplňuje jejich nedostatky. Výstupem práce je spustitelná aplikace v jazyce C++ využívající knihovny OpenGL 4.3 a Qt 5.5. Aplikace umožňuje interaktivní prohlížení vytvořené hierarchické struktury nad scénou a její zobrazení jak ve 2D pohledu (strom), tak přímo ve scéně. Strukturu je možné pozorovat na základě rozličných parametrů, které jsou dány skalárními hodnotami, jako například velikost obalového tělesa a počet trojúhelníků v podstromu. Tyto hodnoty jsou pro zadaný strom generovány aplikací, ale je také možné importovat jakékoliv další. Pro jednu scénu je možné prohlížet několik datových struktur zároveň a porovnávat tak jejich kvalitu.