Modely 3D scén pro jízdní simulátor


Petr Brachaczek Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2017
Tato bakalářská práce se věnuje modelové úpravě rozsáhlé scény exteriéru pro zobrazování v aplikaci VRUT. Mimo jiné také popisuje teorii zobrazování 3D scén v reálném čase a zabývá se reprezentací modelů a jejich materiálů.