Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy


Šárka Sochorová Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2018
Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, je vedena uživatelem pomocí řídících kanálů primárně generovaných během renderování jako oddělené světelné složky stylizované 3D scény. Implementací StyLitu do prostředí Photoshopu umožňuji umělcům a animátorům použití libovolného počtu těchto kanálů a pohodlnou tvorbu kanálů nových, což otevírá dveře nespočtu nových možností, jak StyLit využít. Součástí mé práce je soubor 25 ukázkových PSD souborů, kde demonstruji, že StyLit nemusí stylizovat pouze 3D scény podle stylu navrhnutého umělcem, ale dokáže stylizovat také fotografie podle existujích maleb, kolorizovat černobílé malby, stylizovat 3D podle přírodních textur, řídit vyplňování ploch texturou a mnoho dalších. K těmto novým postupům využití StyLitu, které jsem navrhla, je také natočeno několik mluvených video tutoriálů, kde podrobně vysvětluji a popisuji daný příklad a jak dosáhnout požadovaných výsledků. StyLit je primárně určen k tvorbě tradičně animovaných filmů stylizací 3D renderů, tento účel jsem neopomněla a plugin je rozšířen o funkcionalitu dávkové stylizace sekvencí snímků. Kromě toho jsem však ukázala, že StyLit nemusí být nástrojem pouze pro animátory, ale také pro digitální umělce zabývající se malbou, fotomanipulací, concept artem, ilustrací, ale také pro uživatele, kteří uměleckého ducha postrádají, a přesto pro ně práce ve Photoshopu může být díky StyLitu snazší a efektivnější