Konverzační asistent pro chytrou domácnost


Rudolf Talácko Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá návrhem konverzacního asistenta pro chytrou domácnost se zamerením na cílovou skupinu zrakove postižených osob a senioru. Za pomocí principu „User-Centered-Design“ je vytvoren prototyp konverzacního asistenta pro praní prádla, hlasové ovládání pracky a rešení opravy poruch. Prototyp je následne podroben experimentu použitelnosti uživatelského rozhraní s definovanou cílovou skupinou uživatelu, který má za cíl overit kvalitu vytvoreného návrhu. V rámci vyhodnocení experimentu je provedena analýza získaných dat, díky které bylo možné identifikovat klícové nálezy, vyhodnotit prínosnost navrženého systému a urcit smer dalšího vývoje. Výstupem práce je také sada hypotéz pro budoucí kvantitativní výzkum.