Realistické metriky 3D scén


Vladimír Vlček Vedoucí práce: Jakub Hendrich Diplomová práce 2020
Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže nad zadanou scénou vypočítat hodnoty metrik (tyto statistiky uloží do prostého textového souboru) a zároveň na základě jejich hodnot vizualizovat scénu v interaktivním prostředí. Uživatel má možnost nastavení několika atributů, které přidávají další funkcionalitu. Také je k dispozici nástroj, který danou scénu inkrementálně mění. Pro podporu hromadného testování různých kombinací metrik, transformovaných scén a způsobu jejich renderování je připraven skript, který možnost takového testování zajišťuje a zároveň kompaktně ukládá výstupní data. Dále umožňuje vytváření grafů podle potřeb uživatele, aby usnadnil vizuální vyhodnocení výsledků. Na závěr je vyhodnocen vztah mezi hodnotami metrik a algoritmy stavby a traverzace hierarchie obalových těles.