Publikace

Ray Classification for Accelerated BVH Traversal

Jakub Hendrich Adam Pospíšil Daniel Meister Jiří Bittner
Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2019) 38(4):49-56, 2019

Parallel BVH Construction using Progressive Hierarchical Refinement

Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2017) 36(2):487-494, 2017

Závěrečné práce

Realistické metriky 3D scén

Vladimír Vlček Diplomová práce 2020
Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže...