Publikace

Ray Classification for Accelerated BVH Traversal

Jakub Hendrich Adam Pospíšil Daniel Meister Jiří Bittner
Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2019) 38(4):49-56, 2019

Parallel BVH Construction using Progressive Hierarchical Refinement

Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2017) 36(2):487-494, 2017

Závěrečné práce

Zkvalitnění výuky předmětu PGR

Štěpán Machovský Diplomová práce 2022
Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského...

Realistické metriky 3D scén

Vladimír Vlček Diplomová práce 2020
Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže...