Přímé zobrazování procedurálních modelů


Alexander Temnyakov Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2021
Projekty ve oboru 3D grafiky mohou být zaměřeny na renderování obrovských scén s velkým počtem objektů. Člověk není schopen je vytvořit manuálně za krátkou dobu. Pro řešení tohoto problému objekty mohou být vytvořeny programem místo člověka. V 3D aplikacích polygony 3D modelů obvykle jsou uloženy v paměti. Takový přístup ji spotřebuje ve velkém množství. Pro zmenšení spotřeby paměti polygony mohou být vytvořeny programem za běhu na požádání místo jejich uložení do paměti. Při použití metody sledování cest světelné zdroje mohou být problémem. Mohou být malé, proto je paprsky skoro nikdy nezasahují. Mohou být velké, proto mají zbytečný vliv na okolí. Cílem této práce je vymyslet algoritmus renderování s netradiční reprezentací geometrie, při které se polygony neukládají do paměti; vymyslet algoritmus procedurálního vytvoření 3D modelů, naimplementovat aplikaci, která používá takovou reprezentaci geometrie a také klade důraz na světelné zdroje; a vyhodnotit algoritmus a implementaci porovnáním s tradičním způsobem reprezentace geometrie.