Procedurální generování venkovních scén


Ondřej Kyzr Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2023
Tato bakalářská práce popisuje implementaci snadno použitelného nástroje pro herní engine Unity, který dokáže procedurálně generovat venkovní scény. Nástroj je rozdělen na jednotlivé generátory, aby si mohl uživatel vybrat, jaké vlastnosti terén bude mít. Mezi ně patří silnice, lidmi vytvořené cesty, vodní eroze terénu, vodní tělesa a řeky. Výsledný terén je snadno upravitelný pomocí mnoha parametrů a nástrojů.