Závěrečné práce

Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat

Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových…

Prohlížečka 3D modelů ve virtuální realitě

Práce pojednává o tvorbě aplikace na prohlížení Langwailova modelu Prahy ve virtuální realitě. V rámci práce byly navrženy, implementovány a testovány…

2D kreslení na papír ve virtuální realitě

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a prototypovat interakční techniky, které by připomínaly tvorbu domů Langweilova modelu Prahy a následně je zakomponovat…

Ověření pravidel pro umisťování popisků

V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v…

Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu

Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou…
Více

Computer Graphics Group (CGG)


prof. Jiří Žára

 • Realistická syntéza obrazu (real-time rendering, produkční rendering).
 • Analýza vlastností komplexních 3D scén, jejich reprezentace a zobrazování.
 • Simulace a zobrazování přírodních jevů.
 • Virtuální a rozšířená realita.

Human Computer Interaction Center (HCI Center)


prof. Pavel Slavík

 • Multimodální uživatelská rozhraní
  (video, audio, hmat, gesta).
 • Specializovaná uživatelská rozhraní (mobilní aplikace, průmyslové aplikace, inteligentní domácnost, iDTV).
 • Přístupnost (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).

Institut Intermédií (IIM)


 Dr. Roman Berka

 • Mezioborový výzkum v oblasti technologií na pomezí vědy, performance a umění.
 • Spolupráce mezi studenty, umělci a vědci.
 • Virtuální a mixovaná realita, multimédia, interaktivní a distribuované instalace, elektronická a generativní syntéza zvuku a hudby, motion-capture.