prof. Ing. Pavel Slavík CSc.

prof. Ing. Pavel Slavík CSc.


Zástupce vedoucího pro výzkum HCI

Publikace

PTRM: Perceived Terrain Realism Metric

Suren Deepak Rajasekaran Hao Kang Martin Čadík Eric Galin Eric Guérin Adrien Peytavie Pavel Slavík Bedřich Beneš
ACM Transactions on Applied Perception 19(2):6, 2022

Testing the Usability and Accessibility of Smart TV Applications

Miroslav Bureš Miroslav Macík Bestoun S. Ahmed Vaclav Rechtberger Pavel Slavík
IEEE Transactions on Consumer Electronics 66(2):134-143, 2020

Distinctive Approaches to Computer Graphics Education

Beatriz Sousa Santos Jean-Michel Dischler Valery Adzhiev Eike Falk Anderson Andrej Ferko Oleg Fryazinov Martin Ilčík Ivana Ilčíková Pavel Slavík Veronica Sundstedt Lucie Svobodová Michael Wimmer Jiří Žára
Computer Graphics Forum 37(1):403-412, 2018

Text Input for Motor-Impaired People

Ondřej Poláček Adam Sporka Pavel Slavík
Universal Access in the Information Society 16(1):51-72, 2017

Collaborative Navigation of Visually Impaired

Journal on Multimodal User Interfaces 8(2):175-185, 2014

A Comparative Study of Pitch-Based Gestures in Nonverbal Vocal Interaction

Ondřej Poláček Adam Sporka Pavel Slavík
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans 42(6):1567-1571, 2012

A Comparative Longitudinal Study of Non-verbal Mouse Pointer

Murni Mahmud Adam Sporka Sri H. Kurniawan Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Human-Computer Interaction, pp. 489-502, 2007

Acoustic Control of Mouse Pointer

Adam Sporka Sri H. Kurniawan Pavel Slavík
Universal Access in the Information Society 4(3):237-245, 2006

Non-speech Input and Speech Recognition for Real-time Control of Computer Games

Adam Sporka Sri H. Kurniawan Murni Mahmud Pavel Slavík
Proceedings of ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, pp. 213-220, 2006

Tangible Newspaper for the Visually Impaired Users

Adam Sporka Vladislav Němec Pavel Slavík
Proceedings of International Conference for Human-Computer Interaction, pp. 1809-1812, 2005

The Naturalness of Reproduced High Dynamic Range Images

Martin Čadík Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Information Visualisation, pp. 920-925, 2005

Evaluation of Two Principal Approaches to Objective Image Quality Assessment

Martin Čadík Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Information Visualisation, pp. 513-518, 2004

Výzkumné projekty

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)

Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem...

Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)

Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost...

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...