Závěrečné práce

Bakalářské práce 2015

Modelování vodní hladiny

Andrey Ufimtsev Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan…

Srovnání knihoven pro vrhání paprsku

David Král Vedoucí práce: Jiří Bittner
Vrhání, či sledování paprsku jsou techniky v počítačové grafice používané ke generování obrázků pomocí sledování cesty světla skrz pixely obrazové roviny. Tyto techniky se snaží co nejvíce simulovat jevy,…

Interaktivní učebnice pro ANDROID

Jiří Rychlovský Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků…

Interaktivní galerie modelů Leonarda da Vinciho

Karel Zavřel Vedoucí práce: David Sedláček
Cílem této bakalářské práce je provedení čtenáře celým procesem vývoje interaktivní aplikace. Práce se snaží čtenáři nastínit některé modelovací techniky, které se používají pro vytváření objektů ve tří-dimenzionální…

Distribuovaný přehrávač videa

Anastasia Kuznetsova Vedoucí práce: Roman Berka
Distribuované systémy pro práci s multimediálním obsahem, jejichž hlavní výhodou je možnost rozdělit jednu úlohu mezi několik zdrojů, nachází uplatnění ve vzdělávacích institucích, v reklamě, ve vizuálním…

Knihovna pro interakci v imersivních VR zařízeních

Martin Janda Vedoucí práce: Roman Berka
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci knihovny pro ovládání imersivních VR zařízení pomocí gest. V práci je nejdřív uveden přehled vstupních zařízení, které se pro interakci v prostředí…

Webový portál pro recenzování her

Vojtěch Nedvěd Vedoucí práce: Martin Vaňko
Tato práce představuje návrh a implementaci webové aplikace sloužící jako prostředek pro sdílení osobních hodnocení počítačových a konzolových her. Vedle hodnocení a uživatelských recenzí má výsledný…

Serverová část aplikace pro zpracování videa

Aleksandr Primak Vedoucí práce: Martin Klíma
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem serverové části aplikace pro zpracování videa, která je zodpovědná za nalezení přechodů mezi scénami. Seznamuje čtenáře se současně používanými technologiemi v…

Prototyp kytarového multiefektu

Peter Schmiedt Vedoucí práce: Adam Sporka
Gitarové efekty boli stále lákadlom pre gitaristov a stále hrajú veľkú rolu v dnešnom hudobnom premysle. Rozpoznávať a vedieť ako funguje široké spektrum gitarových efektov, pre niekoho kto s tým neprichádza…

Mobilní aplikace poskytující uživatelům doporučení na dárky

Jan Sládek Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět k řešení problému výběru vhodného dárku, kterému jsou několikrát ročně vystaveny miliony lidí po celém světě. Mobilní aplikace, která je v rámci této bakalářské…

Bakalářské práce 2022

Dema pro výuku herního vývoje – herní fyzika

Daniel Jiřík Vedoucí práce: Jiří Bittner
Fyzika je běžným problémem současných her. Pokud byste se však průměrného hráče zeptali na jednoduchou otázku, jak vlastně ta fyzika ve hře funguje, odpověď by nejspíše hledal těžko. S odpovědí na tuto…

Prohlížečka 3D modelů ve virtuální realitě

Petr Šimek Vedoucí práce: David Sedláček
Práce pojednává o tvorbě aplikace na prohlížení Langwailova modelu Prahy ve virtuální realitě. V rámci práce byly navrženy, implementovány a testovány různé způsoby prohlížení 3D modelů ve virtuální realitě….

Vzhled materiálů v unity

Jakub Kyselka Vedoucí práce: Jiří Bittner
Hlavním cílem této práce je popsat základní BRDF funkce, empirické a fyzikální, používáné pro výpočet množství odraženého světla v materiálech a porovnat hlavní grafické pipeliny herního enginu Unity…

Modelování a animace čtyřnožců

Julie Trollerová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti…

2D kreslení na papír ve virtuální realitě

Matyáš Kovaľ Vedoucí práce: David Sedláček
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a prototypovat interakční techniky, které by připomínaly tvorbu domů Langweilova modelu Prahy a následně je zakomponovat do již existujícího virtuálního zážitku…

Aplikace pro sledování letadel v reálnem čase prostřednictvím rozšířené reality

Vojtěch Böhm Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce popisuje návrh a vývoj mobilní aplikace pro sledování letadel v reálném čase prostřednictvím rozšířené reality. Zahrnuje rešerši existujících aplikací, zdrojů dat, technologie AR a geodézie,…

2D kreslení na papír ve virtuální realitě

Robert Papay Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se zabývá analýzou a možným implementováním metod digitálního malování v rámci virtuální reality za účelem vytvořit virtuálně realistický zážitek připomínající tvorbu domů Langweilova modelu….

Příprava audiovizuálního materiálu pro multiprojekci

Barbora Koudelková Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se zabývá možnostmi aplikace multiprojekce zdigitalizovaného Langweilova modelu Prahy. Poskytuje stručné teoretické shrnutí metod a postupů, které se při videoprojekci používají. Dále se zabývá…

Virtuální zkušební kabinka / Magické zrcadlo

Margarita Ryabova Vedoucí práce: David Sedláček
Hlavním cílem této práce je analyzovat možné způsoby realizace virtuální zkušební kabinky a implementovat takovou aplikaci. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto provést implementaci pomocí Rozšiřené reality…

Vykreslování oblohy a mraků

Matěj Sakmary Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato práce představuje implementaci renderování volumetrických mraků a atmosféry. Cílem implementace bylo zkombinovat a mírně pozměnit dříve publikovaná řešení s cílem vytvořit jednotný vzhled. Metoda…

Bakalářské práce 2017

Modely 3D scén pro jízdní simulátor

Petr Brachaczek Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato bakalářská práce se věnuje modelové úpravě rozsáhlé scény exteriéru pro zobrazování v aplikaci VRUT. Mimo jiné také popisuje teorii zobrazování 3D scén v reálném čase a zabývá se reprezentací modelů…

Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění

Petr Bílek Vedoucí práce: David Sedláček
Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské…

Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix

Radovan Beneš Vedoucí práce: Roman Berka
Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního…

Srovnání Unity a Unreal Enginu

Antonín Šmíd Vedoucí práce: Jiří Bittner
Současné herní engine jsou důležitými nástroji pro vývoj her. Na trhu je množství enginů a každý z nich vyniká v určitých vlastnostech. Abych srovnal výkon dvou z nich, vyvinul jsem jednoduchý benchmark…

Prototyp aplikace pro mobilní zařízení pro komunitní sběr geografických informací v městské zástavbě

Michaela Riganová Vedoucí práce: Jan Balata
Vytvoriť spoľahlivý navigačný systém je komplexné zadanie, ktoré so sebou prináša nové výzvy, ak tento systém vytvárame špeciálne pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ľudia s obmedzenou mobilitou…

UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice

Dominika Palivcová Vedoucí práce: Miroslav Macík
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video…

Ovladatelný 3D model hlavy v Maya

Tomáš Ivanič Vedoucí práce: Radek Smetana
Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními…

Přístupná multiplatformní mobilní aplikace pro navigaci nevidomých chodců

Vojtěch Gintner Vedoucí práce: Jan Balata
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přístupnou, multiplatformní, mobilní, navigační aplikaci pro navigaci zrakově postižených chodců. Po stanovení problémů a cílů, kterých bylo třeba…

Bakalářské práce 2010

Návrh uživatelského rozhraní pro snadnou tvorbu navigačního popisu budov pro laiky

Petra Marešová Vedoucí práce: Jan Vystčil
Zlepšování podmínek pro samostatný pohyb zrakově handicapovaných osob je stále aktuální problém. Tato práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní aplikace, pomocí které mohou uživatelé tvořit popisy…

Rozšíření 3D Studia Max pro renderování vícepohledových stereoskopických animací

Tomáš Buk Vedoucí práce: Zdeněk Trávníček
Hlavním zaměřením této práce je stereoskopie. Je zde vysvětlen samotný pojem, jeho aplikace a různé technologie, které prostorový zážitek umožňují. Dále je pokryta zakomponování nových poznatků do existujícího…

Optimalizace pořadí kroků při opravách povrchových mřížek

Petr Marek Vedoucí práce: Petr Felkel
Tato práce se zabývá analýzou dopadů výskytu jednotlivých chyb povrchových mřížek 3D objektů na detekční a opravné algoritmy ostatních typů chyb, které se na povrchové mřížce mohou vyskytovat. Zkoumá…

Aplikace systému pro snímání pohybu ve fyzioterapii

Jiří Pospíšil Vedoucí práce: Roman Berka
Tato práce se zabývá studií možností portace dat ze systému Vicon do několika různých animačních programů. V úvodní části práce je podrobný popis technologie pro snímání pohybu a prezentace systému Vicon….

Simulátor horské dráhy

Tereza Hyková Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Práce se zabývá návrhem a implementací editoru a simulátoru horské dráhy. Řeší, jak popsat většinu existujících horských drah včetně jejich tvaru, speciálních mechanismů (např. brzda nebo výtah) a vzhledu….

Virtuální galerie v kostele Sv. Petra a Pavla u Líšné

Daniel Šrám Vedoucí práce: Jiří Žára
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací virtuální galerie pro návštěvníky kostela Sv. Petra a Pavla u Líšné na Zbirožšku. Práce se skládá ze dvou částí, virtuálního modelu kostela, spolu s…

Vizuální vývojové prostředí pro víceprůchodové renderování

Tomáš Dřínovský Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se zabývá vytvořením vizuální representace prvků víceprůchodového renderování. Dále je navrhnuto a implementováno prostředí pro visuální tvorbu efektů víceprůchodového renderování. Toto prostředí…

Bakalářské práce 2009

Zprostředkování 2D grafického díla pro nevidomé v mobilním prostředí

Miloslav Rejha Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Cílem projektu bylo vybrat vhodnou platformu pro práci nevidomých nebo silně zrakově postižených uživatelů s 2D grafickým dílem v mobilním prostředí. Ve vybrané technologii byl implementován prototyp…

Model zámeckého parku ve Vlašimi

Jan Zimandl Vedoucí práce: Jiří Žára
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuální prohlídky zámeckého parku ve Vlašimi ve VRML a její začlenění do webové stránky. Text se věnuje převážně způsobu modelování jednoduchých 3D modelů, které…

Systém pro generování zkouškových testů

Markéta Boháčová Vedoucí práce: Petr Felkel
Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými nástroji pro testování studentů a jejich vlastnostmi. Na základě ukázkových testů tyto nástroje hodnotí, analyzuje jejich možnosti, využití a funkcionalitu….

Simulace a zobrazování koroze

Vojtěch Smrček Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
V práci se zaměřujeme na simulaci a zobrazování koroze v systému PBRT. Systém PBRT zobrazuje scény pomocí sledování paprsků. V naší implementaci vytváříme u zkorodovaného materiálu jak barvu, tak zvrásnění…

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky

Michal Holanec Vedoucí práce: Jiří Danihelka
Tato práce popisuje počítačovou grafiku a to především grafiku dvou-dimenzionální. Následně se práce zaměřuje na software pro editaci této grafiky. První část práce seznamuje se základy počítačové grafiky…

Genesis – jádro herního enginu

Michal Červenka Vedoucí práce: Jiří Bittner
To, co za dnešními hrami stojí, není jen úžasná grafika, příbeh a animace, ale i výkonné herní jádro, bez kterého by si to hráč nevychutnal. Herní jádro je optimalizovaná grafická aplikace, která dokáže…

Bakalářské práce 2021

Logická 3D hra

Petr Varga Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto…

Přímé zobrazování procedurálních modelů

Alexander Temnyakov Vedoucí práce: Jiří Bittner
Projekty ve oboru 3D grafiky mohou být zaměřeny na renderování obrovských scén s velkým počtem objektů. Člověk není schopen je vytvořit manuálně za krátkou dobu. Pro řešení tohoto problému objekty mohou…

Herní engine pro hry typu Minecraft

Zdeněk Kolář Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tématem této bakalářské práce je generování a vykreslování herních prostředí pro hry podobným hře Minecraft. Pro tyto hry je specifický zdánlivě nekonečný procedurálně generovaný volumetrický svět, ve…

Implementace sledování cest v rozhraní vulkan

Matvii Bunin Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato práce obsahuje přehled základních technik sledování paprsků spolu s popisem struktury Vulkan API a ukazuje jak za jejích pomoci vytvořit program pro sledování paprsků. Vztahující se implementace…

Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu

Michal Mráz Vedoucí práce: Jiří Bittner
Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování…

Manipulátory pro editaci transformačních matic a skriptování v I3T

Daniel Gruncl Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Cílem této práce je návrh manipulátorů interaktivní úpravy transformačních a projekčních matic a začlenění těchto manipulátorů do pro nástroj pro výuku transformací I3T. Návrh je učiněn na základě prostudování…

3D logická hra z pohledu první osoby

Lucie Veverková Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se zabývá analýzou herních principů logických her, analýzou celkového procesu návrhu levelů a modulárních komponent, k čemu slouží a jak se vytváří, a jmenuje dvě modelovací techniky. Na základě…

Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník

Daniela Hradilová Vedoucí práce: Jiří Bittner
Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat mobilní aplikaci pro pravidelné sledování osobních zdravotních údajů. Aplikace má umožnit záznam a sledování uživatelem zvolených dat souvisejících…

Procedurální generování prostředí pro videohry

Jan Kutálek Vedoucí práce: Jiří Bittner
V herním prumyslu je spousta vecí, které vyžadují hodne casu a prostredku. Proto se tato prace soustredí na procedurální generování obsahu do video her, presneji na generování herních úrovních typu bludište,…

Rozšířená realita s využitím 360 panoramat

Jan Hamet Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce pojednává o využití mobilních knihoven pro rozšířenou realitu při zobrazování 360° panoramat Langweilova papírového modelu Staré Prahy z 19. století. V úvodní analýze jsou nejdříve…

VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery

Jakub Peleška Vedoucí práce: David Sedláček
Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem…

Bakalářské práce 2018

VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy

Jordan Moravenov Vedoucí práce: David Sedláček
Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem…

Bakalářské práce 2019

Tvorba realistického prostředí pomocí fotogrametrie

Daniel Hanák Vedoucí práce: Jiří Bittner
Při tvorbě realistických prostředí do her chceme dosáhnout maximální věrohodnosti naší scény a zároveň chceme, aby se vše vykreslovalo v reálném čase. Tvorba realistických porostů, stromů a povrchů může…

Využití realtime 3D rekonstrukce a lokalizace ve virtuální realitě

Marek Římal Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se zabývá problematikou lokalizace ve virtuální realitě s využitím hloubkových dat pořizovaných v reálném čase, a to zejména v kontextu sledování pozice uživatele, jeho navigace ve známém prostoru…

Realizace asymetrické kooperativní hry – 3D prostředí

Martina Klimešová Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato práce popisuje vývoj asymetrické kooperativní hry I’m In pro dva hráče. Každý z hráčů hraje na svém zařízení v roli agenta nebo hackera a pomocí verbální komunikace společně plní mise. Tato práce…

Virtuální piano

Tereza Preislerová Vedoucí práce: David Sedláček
Cílem této práce bylo vytvořit hru umožňující hraní na piano ve virtuální realitě. K tomu byla využita Leap Motion technologie snímání pohybu rukou. V hudební hře uživatel hraje na dvouoktávovou klaviaturu,…

Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T

Marek Nechanský Vedoucí práce: Petr Felkel
Důležitou roli pži pochopení grafu hraje jeho grafická reprezentace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for…

Realizace asymetrické kooperativní hry – manuál

Pavla Křivanová Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato práce se zabývá tvorbou asymetrické kooperativní počítačové hry I’m In pro dva hráče. Hráči mají různé role (agent a hacker) a plní společně pomocí verbální komunikace dané hádanky, přičemž každý…

Bakalářské práce 2014

Syntéza 3D modelu z příkladu

Adam Papoušek Vedoucí práce: Michal Lukáč
Tvorba 3D modelů je pro běžné uživatele obtížnou činností. Proto vznikly nové metody tvořící modely z příkladů, které využívají rostoucího množství modelů v online databázích. Tato práce zkoumá tři metody…

Kontrola barevné korony na zeleném pozadí

Peter Šourek Vedoucí práce: Roman Berka
Cílem této práce je na základě analýzy několika testovacích záběrů a zkoumání již existujících řešení, navrhnout algoritmus pro detekci a odstranění barevné korony, vznikající při klíčování na zelené…

Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory

Tomáš Flek Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato práce je zaměřená na design, implementaci a testování jednoduchého grafického nástroje ovládaného elektromyografickými senzory. Většina lidí používá různé grafické editory, které ale nejsou obvykle…

Interaktivní učebnice pro ANDROID

Josef Veselý Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se převážně věnuje návrhu uživatelského rozhraní interaktivních výukových učebnic pro tablety s operačním systémem Android a zařízením velikosti displeje minimálně 9″

Přesný 3D model společných prostor DCGI

Tomáš Kraus Vedoucí práce: David Sedláček
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření přesného 3D modelu dvou chodeb a podkroví v části budovy FEL ČVUT na Karlově náměstí. Součástí práce je i popis teoretických základů 3D grafiky, počínaje světlem…

Trojrozměrné modelování ve virtuální realitě

Vojtěch Krs Vedoucí práce: Ondřej Jamriška
Sculptování je populární metodou 3D modelování, která by mohla využít nových pokroků v oblasti virtuální reality. Tato práce se zaměřuje právě na implementaci sculptovacího systému ve virtuálním prostředí….

Bakalářské práce 2011

Model humanoida

Radek Smetana Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu humanoida v programu Autodesk Maya. Práce navazuje na předmět Y39KMA, při kterém jako semestrální práce vznikl ještě jiný model humanoida. Prvním cílem…

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku

Kateřina Štromerová Vedoucí práce: Petr Felkel
Grafické podklady pro některé metody terapie zrakově postižených dětí existují v současné době pouze v papírové podobě. Cílem této práce byla digitalizace těchto podkladů a vytvoření elektronické verze…

Simulace zatmění měsíce

Adam Pospíšil Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Cílem této práce je vytvoření věrohodného obrazu Měsíce během měsíčního zatmění. Metoda zde popsaná počítá jak přímé osvětlení, tak osvětlení nepřímé, vzniklé lomem světla v zemské atmosféře. Další simulované…

Internetová stránka pro porovnávání extenzí

Jan Fiala Vedoucí práce: Petr Felkel
Tato práce se zabývá vytvořením webových stránek pro zjišťování informací o extenzích OpenGL. Stránky mají obsahovat aktuální seznam všech známých extenzí, jejich specifikace a další obsah, který budou…

Více-dotykové rozhraní pro interaktivní stoly

Pavla Balíková Vedoucí práce: Jan Buriánek
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou více-dotykových stolů spolu s aplikačními rozhraními pro tvorbu programů na tyto stoly. První část je zaměřena na historický vývoj dotykových zařízení, jejich…

UI interakčního modelu pro vývojáře

Ondřej Havelka Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Práce se zabývá návrhem (a implementací) uživatelského rozhraní pro interakční model pro vývojáře. Interakční model bude sloužit vývojářům při návrhu přístupných aplikací. Uživatelské rozhraní slouží…

MOCAP – Snímání pohybu lidské postavy

Jan Nováček Vedoucí práce: Roman Berka
Tato práce se zabývá možností tvorby videí s použitím MoCap technologie. Práce se snaží navrhnout postup, který umožní jednoduchou a efektivní tvorbu videí s touto technologií. V závěru práce je pak navržený…

Nástroj pro telefonáty v cizím jazyce

Jan Murin Vedoucí práce: Adam Sporka
Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, s jejíž pomocí bude uživatel schopen uskutečnit jednoduchý telefonní v jazyce, který sám nezná. Na tento telefonát si připraví otázky s odpověďmi…

Pravidla znovupoužitelnosti 3D modelů

Michal Majerník Vedoucí práce: David Sedláček
Cieľom tohto projektu je vytvorenie pravidiel, ktoré povedú k tvorbe znovu použiteľného modelu pre 4 druhy použiteľnosti. V práci sa budem zaoberať formátmi, ktoré sú vhodné na uchovanie modelu a tým…

Generátor modelů budov a interiérů

Denisa Hůlová Vedoucí práce: Roman Berka
Cílem této bakalářské práce na téma „Generátor modelů budov a interiéru“ bylo vytvořit aplikaci, která na základě vstupních dat bude schopna vytvořit jednoduchý 3D model pomocí opakování jedné části celé…

Interaktivní model tokamaku Golem

Ondřej Pluhař Vedoucí práce: Jiří Žára
Tokamak Golem je unikátní zařízení, které se nachází na Českém vysokém učení technickém v Praze, konkrétně na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Hlavní zaměření této práce je na vytvoření interaktivního…

Výzkum chování nevidomých při navigaci v exteriérech

Denisa Kubínková Vedoucí práce: Jakub Franc
Tématem bakalářské práce je návrh navigace pro nevidomé osoby do interiérů budov a přechodů mezi budovami pomocí mobilního telefonu. Zároveň se práce zabývá chováním nevidomých při navigaci a jejich požadavky…

Systém pro automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené

Jakub Bokšanský Vedoucí práce: Jan Vystrčil
Práca pojednáva o probléme generovania popisu cesty mestom pre zrakovo postihnutých. Ako základ je použitý existujúci prototyp takej aplikácie a je zdokonalený v dvoch smeroch. Je pridaný systém na hladanie…

Bakalářské práce 2012

Planární segmentace mračna bodů

Daniel Princ Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování mračna bodů, konkrétně segmentací na planární primitiva. Toto má uplatnění zejména při digitální 3D rekonstrukci objektů reálného světa. V současné…

Testování přístupnosti stránek státní správy ČR

Václav Trpák Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato bakalářská práce má za úkol ověřit aktuální stav přístupnosti webových stránek státní správy. K tomuto ověření byla po konzultacích s uživateli definována metodika hodnocených parametrů. Byl proveden…

Zadávání textu na mobilním zařízení pomocí multitouch gest

Daniel Rys Vedoucí práce: Ondřej Poláček
Tato práce je zaměřena na průzkum existujících vstupních metod pro mobilní zařízení, následně na vývoj a testování vlastní vstupní metody využívající více dotyků (multitouch) na zařízeních se systémem…

Aplikace pro záznam polohy a komunikaci zrakově postižených uživatelů

Adam Šimek Vedoucí práce: Jan Balata
Cílem této práce bylo vytvoření mobilní asistivní aplikace pro zrakově postižené uživatele, která jim má pomoci s orientací. Práce se zaměřovala na vyřešení problémů kontinuálního ukládání polohy uživatele,…

Bakalářské práce 2013

Nástroj pro tvorbu notového zápisu

Edvard Rejthar Vedoucí práce: Adam Sporka
Nejlehčí způsob záznamu hudby je prostý text. Ovšem prostý text nemůže nést veškeré potřebné informace (délky not, rytmus) a autor nemůže prostý text jednoduše změnit v hudební partituru. Se softwarem,…

Aplikace pro podporu běhu

Matúš Michalov Vedoucí práce: Adam Sporka
Stúpajúci trend v starostlivosti o zdravie formou relaxačných behov a vyspelosť mobilných technológií vytvára priestor pre tvorbu užitočných aplikácii na ich podporu. Opornou hudbou pri behu je možné…

Emulace myši a klávesnice pro motoricky postižené uživatele

Jan Starý Vedoucí práce: Ondřej Poláček
Tato práce se zabývá vytvořením a následným testováním programu emulujícího myš a klávesnici postaveného na základě knihoven využívajících vstupů z webové kamery a mikrofonu. Nejprve je popsána specifikace…

Soustava synchronizovaných kamer

Jakub Dražan Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem a realizací autonomního zařízení, sloužícího k pořizování videozáznamů s přesným časovým UTC razítkem v rámci soustavy těchto zařízení. V této práci…

Editace obrazu v gradientní oblasti

Pavlína Ulrichová Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato práce se zabývá gradientními editacemi digitálních obrazů a realizací jednoduchého gradientního obrazového editoru. Popisujeme zde základní informace o gradientech, jejich využití v praktických nástrojích…

Semi-automatický 2D anotátor architektonických prvků

Renata Musilová Vedoucí práce: David Sedláček
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací jednoduchého nástroje pro anotaci 2D architektonických prvků. Uživatel si definuje množinu stavebních elementů sám. Vytvořené anotace lze později zobrazit…

Bakalářské práce 2023

Knihovna a čtení knih ve VR

Veronika Shirochenkova Vedoucí práce: Uršula Žákovská
Tento projekt se zabývá analýzou a vývojem aplikace v Unity pro čtení knih ve virtuální realitě. Cílem projektu je vytvořit aplikaci, která bude mít všechny funkce elektronické knihy a zároveň přinese…

Knihovna pro procedurální generování dlaždic v počítačových hrách

Rudolf Líbal Vedoucí práce: Tomáš Havlík
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možný vývoj generování tzv. dlaždicových systémů v reálném čase. Implementace generátoru na základě návaznosti hranic kachlíků slouží jako podklad k průzkumu…

Porovnání videofiltrů v GLSL a 2D Canvasu

Radek Pleticha Vedoucí práce: Ondřej Žára
Cílem práce je vytvořit JavaScriptovou knihovnu s použitím WebGL. Pomocí této knihovny bude možné provádět úpravy nad dvourozměrnými texturami pomocí jednoho či více shaderových programů v sérii. Tato…

3D logická hra

Sára Veselá Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se zabývá analýzou herních principů 3D logických počítačových her. Zejména logických her, které mění herní prostředí. Na základě této analýzy byla navržena 3D logická hra z pohledu první osoby…

Simulace herní umělé inteligence

Matěj Gargula Vedoucí práce: Jiří Bittner
Téměř každá dnešní hra obsahuje nějaký druh simulace umělé inteligence. Jednou z nejpoužívanějších je simulace umělé inteligence nehráčských postav. Tyto simulace jsou o vytváření algoritmů, díky nimž…

Využití herního enginu pro vytváření a sdílení poznámek

Ivan Oryshchenko Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace pro psaní poznámek, která kombinuje efektivní techniky výuky, gamifikuje proces studia a umožňuje uživatelům volně prozkoumávat poznámky ostatních….

Iteraktivní instalace s podmořskými flokujícími zvířaty pro děti

Filip Ježowicz Vedoucí práce: Uršula Žákovská
Hlavním cílem této práce je seznámit se s fenoménem flokování zvířat v přírodě a vytvoření interaktivní podvodní simulace pro děti za pomocí Datově orientované technologie (Dots) dostupné v herním enginu…

Pokročilé tutoriály v I3T

Adam Loucký Vedoucí práce: Petr Felkel
Práce se zabývá vývojem nových výukových lekcí pro program I3T (Interactive Tool for Teaching Transformations). Program obsahuje úvodní sadu lekcí, která učí základy ovládání a transformací. Nové lekce…

Procedurální generování venkovních scén

Ondřej Kyzr Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato bakalářská práce popisuje implementaci snadno použitelného nástroje pro herní engine Unity, který dokáže procedurálně generovat venkovní scény. Nástroj je rozdělen na jednotlivé generátory, aby si…

Měření povrchu BRDF s využitím LIGHTEC Minidiff V2 pro využití v programování her

Lukáš Cezner Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Tato práce se zabývá možností využití naměřených dat odrazivosti skutečných materiálů pro simulaci osvětlení povrchů v herních enginech Unity a Unreal Engine za účelem dosažení realistického vzhledu 3D…

Knihovna materiálů v unity

Fedor Timushev Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tento projekt se zabýval a popsal problematiku modelování vzhledu materiálů s důrazem na fyzikálně založené modely. Dotýká se také témat tvorby materiálů pomocí shader grafů, pomocí nichž byly vytvořeny…

Implementace zobracovacího řetězce pomocí GPGPU technik

Jakub Profota Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato bakalářská práce implementuje jednoduchý zobrazovací řetězec pomocí technik obecných výpočtů na moderních grafických procesorech. Implementace v technologii CUDA se soustředí na efektivní paralelní…

Bakalářské práce 2020

Tvorba modulárních 3D komponent pro videohry

Alena Mikushina Vedoucí práce: Jiří Bittner
Hráči počítačových her mají stále vyšší a vyšší nároky na grafické zpracování herního světa a jeho detaily. Aby jim mohlo být vyhověno, grafici musí neustále upravovat svůj přístup a používané modelovací…

Mobilní Android aplikace pro rešení výukových uloh v systému EduARd

Michaela Kubišová Vedoucí práce: Ivo Malý
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh…

Hodnocení výkonu hráce – metodika a implementace

Michal Pozník Vedoucí práce: Jiří Bittner
Předmětem práce je analýza možností hodnocení akcí hráče v počítačových hrách a implementace modulu, který by byl schopen hráči takové hodnocení poskytnout jako zpětnou vazbu. Práce nejprve rozebírá analýzu…

Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě

Veronika Petrova Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá…

Hudební hra ve virtuální realitě

Isa Skořepů Vedoucí práce: David Sedláček
V této práci popisuji vývoj hry PaintPong pro virtuální realitu, jejíž hlavní mechachanika je založená na odrážení barevných kuliček do rytmu a obarvení co největší části okolí. Kuličky se chovají různými…

Aplikace pro design a export závodů stopy

Mykola Isaiev Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro…

Knihovna pro vykreslování textu v OpenGL

Karel Tomanec Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování textu a vývojem knihovny pro jeho vykreslování založené na OpenGL. Představuje základní typografické koncepty, existující formáty pro popis fontů…

Škálovatelná simulace dopravy v systému VRUT

Vít Neckář Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato práce popisuje aktuální implementaci chování řidičů v systému VRUT a navrhuje její vylepšení.

Simulace zvětrávání hornin

Vojtech Cimbura Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato bakalářská práce pojednává o simulacích zvětrávání v rámci počítačové grafiky a současně navrhuje implementaci aplikace, která umožňuje simulaci zvětrávání skal. Aplikace umožňující automatickou…

Sledování reálných objektu ve virtuální realitě

Jan Lazarek Vedoucí práce: David Sedláček
Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2…

Bojové hry

Alexandra Petrova Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a…

Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země

Vojtech Pospíšil Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit…

Implementace vykreslovacího systému v Rustu

Eduard Lavuš Vedoucí práce: Jiří Bittner
Vulkan je dnes de-facto štandardom pre otvorené mnoho-platformové vykresľovanie grafiky v reálnom čase. Vývojári môžu vďaka Vulkanu naplno využiť silu grafických kariet na mnohých platformách vďaka jeho…

Zvuk vo VR

Jozef Skála Vedoucí práce: David Sedláček
Cieľom mojej práce bolo ozvučenie vzdelávacej VR aplikácie ESERO cesta na Mesiac vytvorenej Ing. Ondrejom Okluským. Ozvučenie má dotvoriť a celkovo zlepšiť uživateľský zážitok virtuálnej reality. Zvuk…

Bakalářské práce 2016

Realizace polyfonního syntezátoru ve standardu VST

Jakub Berka Vedoucí práce: Adam Sporka
Předmětem bakalářské práce je návrh a následná realizace polyfonního syntezátoru pomocí Virtual Studio Technology (VST). V úvodní části je provedena rešerše nutného teoretického základu, jsou nastíněny…

Interaktivní vizualizace černých děr

Ivan Platonov Vedoucí práce: David Sedláček
Tato bakalářská práce se věnuje vizualizaci velmi vzácných a málo prozkoumaných objektů vesmíru, kterými jsou černé díry. Tato práce také popisuje matematické základy černých děr, Kerrův časoprostor a…

Vizualizace informace na webu

Róbert Čepa Vedoucí práce: Jiří Bittner
Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie…

Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase

Petr Frantál Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve…

Interakce s 3D objekty ve virtuální realitě

Tereza Kašparová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Teoretická část této práce se zabývá analýzou/volbou zařízení pro zobrazení virtuální reality, vybraných zařízení pro interakci s 3D objekty a analýzou/volbou 3D kurzorů. Dále se věnuje 3D verzi Fittsova…

Procedurální modelování objektů v Maya

Ondřej Chvíla Vedoucí práce: David Sedláček
Předmětem bakalářské práce je návrh a následná realizace sady skriptů s uživatelským rozhraním v jazyce MEL pro modelovací software Maya od společnosti Autodesk. Skripty umožní generovat pět kávových…

Diplomové práce 2015

Rozšířená realita pro výuku

Jaroslav Havelík Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se zabývá vytvořením mobilní výukové aplikace pro tablety, která pokrývá středoškolskou látku elektrických obvodů, s využitím prvků rozšířené reality. V práci jsou analyzovány problémy jako…

Optimalizace založená na hledání minimálního řezu v grafech

Lenka Saidlová Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Mnoho problému počítačového vidění a grafiky lze formulovat jako problém minimalizace energie. V této práci se zaměřujeme na vylepšení algoritmu, který řeší minimalizaci energie pro dvě značky přes řezy…

Interaktivní vizualizace zvukového výstupu

Ladislav Týč Vedoucí práce: Roman Berka
Práce popisuje problematiku tvorby a nasazení multimediální aplikace, ve které jsou kombinovány přístupy z oboru počítačové grafiky, počítačového vidění a zpracování zvukového signálu. Cílem je vytvoření…

Skripty pro tvorbu animační kostry

Radek Smetana Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce se do hloubky zabývá přípravou počítačového modelu pro animaci. Tento proces, který je přítomný při vzniku téměř všech počítačových efektů, je ve světě známý jako rigging. Předmětem této práce…

Granularní zvukový syntezátor

Pavel Lieberzeit Vedoucí práce: Adam Sporka
Cílem této práce je navržení vlastní techniky granulární syntézy a její implementace jako plugin použitelný v Digital Audio Workstation prostředí. Navržená technika umožňuje granulární syntézu zvuku za…

Aplikace pro optimalizaci datového toku při synchronizaci souborů

Jan Minařík Vedoucí práce: Martin Klíma
Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové strany a klientů pro synchronizaci souboru s redukcí potřebných dat, které si mezi sebou musí vyměnit. Důraz je kladen na škálovatelnost serverové…

Aproximace zvuku resyntézou

Tomáš Tisančín Vedoucí práce: Adam Sporka
Resyntéza zvuku je obtížným a časově náročným úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti daného syntetizéru i syntézy obecně. Syntetizérů je nepřeberné množství a každý je svým způsobem odlišný jak svými…

Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Tomáš Pastýřík Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration…

Simulace vodní hladiny pomocí vlnových částic

Daniel Mikeš Vedoucí práce: Jiří Bittner
Při vykreslování velkých vodních ploch v reálném čase, je zapotřebí efektivní metody k reprezentaci tohoto jevu. Tato diplomová práce popisuje metodu pro interaktivní simulaci vodních ploch pomocí metody…

iPad aplikace pro výuku irských tanců

Ondřej Macoszek Vedoucí práce: Roman Berka
Cílem práce je navrhnout a implementovat iPad aplikaci pro výuku irských tanců. V rámci práce bude provedena rešerše metod pro detekci rychlosti hudby, detekci hudebních dob, pro změnu rychlosti hudby…

Diplomové práce 2022

Společenská hra ve virtuální realitě s využitím prvků arterapie

Tereza Preislerová Vedoucí práce: Uršula Žákovská
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat společenskou hru ve virtuální realitě, která by využívala výtvarnou tvorbu jako hlavní herní mechaniku a příznivě působila na skupinovou dynamiku hráčů….

Emoční modul pro virtuálního hlasového asistenta

Marek Klement Vedoucí práce: Rudolf Talácko
Tato práce se zabývá návrhem emočního modulu pro hlasové asistenty na řešení problémů v domácnosti. Tento emoční modul zajišťuje adaptaci konverzace na prožívané emoce uživatele. Součástí výzkumu je analýza…

Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených

Pavla Křivanová Vedoucí práce: Dominika Palivcová
Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza…

Vizualizace výrobního procesu

Anastasia Surikova Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný…

Stylizace fotografie pomocí simulace malby

Jan Lazarek Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Předmětem této práce je zkoumání metod a návrh automatizace postupů umožňujících stylizaci fotografie do digitální malby. Předlohou tohoto projektu je tvorba a proces vzniku děl grafika specializujícího…

Návrh multimediální pomůcky pro učení se Braillova písma

Martina Klimešová Vedoucí práce: Dominika Palivcová
Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při…

Přenos výtvarného stylu na 3D model s využitím Unreal Engine

Mykola Isaiev Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato práce se věnuje stylizaci virtuálních scén na základě předloh pomocí algoritmu StyleBlit, který vytváří jedinečné nefotorealistické umělecké styly využitelné pro vykreslování virtuálních scén v reálném…

Nové způsoby využití hmatových modulů pro osoby se zrakovým postižením

Kryštof Woldřich Vedoucí práce: Miroslav Macík
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivní hmatové modulární mapy interiérů. Tato diplomová práce představuje rozšíření pro nové účely, které je založené na stejné…

Vykreslování noční oblohy

Michal Pozník Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Předmětem práce je vykreslovací OpenGL aplikace napsaná v C++. Účelem aplikace je vykreslování oblohy v reálném čase včetně všech jejích důležitých prvků. Aplikace je schopna vykreslit oblohu v libovolný…

Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat

Zuzana Štětinová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními…

Design aplikace pro podporu výuky na dálku

Hoang Quoc Tran Vedoucí práce: Ivo Malý
Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat…

Dynamické difuzní globální osvětlení

Michal Hvězda Vedoucí práce: Jiří Bittner
Představujeme naši implementaci algoritmu pro výpočet globálního osvětlení v reálném čase založený na světelných polích z nedávno vydaného článku. Tato metoda využívá sledování paprsků pro aproximaci…

Porovnání metod simulace písku a jejich aplikace na simulaci sněhu

Vojtěch Cimbura Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu existujících metod simulace písku v rámci počítačové grafiky a cílí na porovnání těchto metod zároveň s analýzou jejich nedostatků. Práce také zkoumá podobnost…

Zkvalitnění výuky předmětu PGR

Štěpán Machovský Vedoucí práce: Jakub Hendrich
Tématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského…

Diplomové práce 2017

Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat

Jakub Groll Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožnuje kombinovat ruzné vizualizacní techniky pri akumulaci barvy a pruhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit…

Řídící software CNC Stroje

Filip Měšťánek Vedoucí práce: Petr Felkel
Tato diplomová práce popisuje cyklus vývoje řídícího systému pro CNC řezací stroje. Práce se zabývá všemi fázemi vývoje systému od analýzy stávajících řídících systémů a identifikací jejich nedostatků,…

Operátorské stanoviště pro vizualizaci a řízení autonomních bezpilotních prostředků

Roman Janovský Vedoucí práce: David Sedláček
Cílem mé diplomové práce je vytvoření vizualizace bezpilotních (leteckých) prostředků, která jsou malá a rychle se pohybují, a napojit tuto vizualizaci na AgentFly simulátor. Také zjišťuji, jestli je…

Interaktivní sférické video ve virtuální realitě

Mikoláš Zuza Vedoucí práce: David Sedláček
Práce se zabývá systémy pro záznam a přehrávání sférických videí a postupem tvorby interaktivního stereoskopického sférického obsahu pro HMD. Po provedení rešerše softwaru pro rekonstrukci geometrie scény…

Diplomové práce 2010

Rychlé zobrazovací algoritmy pro volumetrická data

Radomír Vávra Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Práce se zabývá rychlým zobrazováním volumetricky reprezentovaných objektů, konkrétně objektů popsaných distanční funkcí. Vytvořené implementace napsané v jazyce C++ a pomocí SSE instrukcí plně využívají…

Framework pro tvorbu RPG her

Jan Beneš Vedoucí práce: Petr Felkel
Práce se zabývá návrhem a realizací specifického frameworku/GCS (Game Creation System), zamereného na žánr RPG her. Duraz je kladen na otevrenost a možnost vytváret široké spektrum rozdílných her. V textu…

Parametrický model budovy MPII

Ondřej Linda Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Tato diplomová práce se zabývá prediktivní syntézou obrazu. Prediktivní syntéza obrazu je součástí foto-realistického renderingu, který je založen na používání fyzikálně přesných algoritmů pro výpočet…

Pohledově závislé stínové mapy

Jan Hink Vedoucí práce: David Ambrož
Stíny jsou nedílnou součástí vnímání světa kolem nás, jelikož nám poskytují informaci o vzájemné poloze těles a jejich velikosti v trojrozměrném prostoru. Jsou tedy nepostradatelné i v počítačové grafice…

Podpora výuky OpenGL

Martin Vaňko Vedoucí práce: Petr Felkel
Príkladov aplikácií OpenGL je na internete mnoho. Nájsť dobre spracované programy je obtiažne. Študenti začínajúci s OpenGL majú nedostatok prehľadných, a cielene vypracovaných príkladov. Preto som vytvoril…

Diplomové práce 2021

Vizuální simulace deště

Giang Chau Nguyenová Vedoucí práce: Jiří Bittner
Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod…

Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy

Štefan Okruhlica Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci….

Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace

Lucia Semanová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících…

Diplomové práce 2019

Nefotorealistické zobrazování v herním enginu s využitím výtvarné předlohy

Jiří Burýšek Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Práce prezentuje praktické řešení výtvarné stylizace videoherní scény v herním enginu Unity. Metoda stylizace užívá výtvarné předlohy a je založena na algoritmu StyleBlit, přičemž je schopna napodobit…

Simulace orografické oblačnosti

Martin Čáp Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro…

Integrace interních a externích popisků

Václav Pavlovec Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s…

Výpočet globálního osvětlení v reálném čase pomocí sond intenzity ozáření

Šimon Sedláček Vedoucí práce: Jiří Bittner
V této práci prezentuji svá dvě vylepšení k nedávno zveřejněné metodě pro výpočet globálního osvětlení založené na ukládání iradiance v řídké množině. Mé první rozšíření umožňuje výpočet globálního osvětlení…

Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny

Petr Brachaczek Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent…

Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou

Vojtěch Gintner Vedoucí práce: Miroslav Macík
Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity…

Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou

Petr Bílek Vedoucí práce: Miroslav Macík
Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace…

Asistent v nenásilné komunikaci

Miroslav Mazel Vedoucí práce: Ivo Malý
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním…

Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou

Dominika Palivcová Vedoucí práce: Miroslav Macík
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové…

Nelineární přehrávání v rámci množiny zvukových vzorků v kontextu videoher

Igor Kotov Vedoucí práce: Adam Sporka
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro zpracování digitálního signálu, který by mohl detekovat všechny možné body přechodu v hudebním souboru s pevným rytmem tak,…

Diplomové práce 2018

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Eliška Kuběnová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich…

Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla

Tomáš Kolařík Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické…

Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy

Vojtěch Kaiser Vedoucí práce: Jiří Bittner
Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě…

Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu

Karel Kovařovic Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně…

Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy

Šárka Sochorová Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou…

Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy

Jakub Berka Vedoucí práce: Jan Balata
Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití…

Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování

Michal Navrátil Vedoucí práce: Jiří Bittner
Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod…

Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat

Martin Janda Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají,…

Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu

Pavel Podaný Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury…

Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace

Jan Dundr Vedoucí práce: Jiří Bittner
Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout…

Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu

Michal Kučera Vedoucí práce: Daniel Sýkora
V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů….

Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu

Ondřej Chvíla Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace…

Diplomové práce 2014

Metody rychlé stavby hierarchií obálek

Daniel Meister Vedoucí práce: Jiří Bittner
Hierarchie obálek je jedna z nepoužívanějších akceleračních datových struktur v počítačové grafice. Tato práce se zabývá rychlou paralelní konstrukcí hierarchie obálek na grafických procesorech. Implementoval…

Efektivní vzorkování pro instantní radiozitu

Tereza Hyková Vedoucí práce: Jiří Bittner
Globální osvětlení je neoddělitelnou součástí fotorealistické syntézy obrazu, protože vytváří drobné efekty v osvětlení, které ale uživateli poskytují důležité informace o struktuře celé scény. Jsou ovšem…

Efficient methods for computing complex global illumination effects

Robin Hub Vedoucí práce: Jiří Bittner
Computing a photo realistic image of an arbitrary virtual scene in an affordable amount of time is still an open problem. Often, one has to trade certain illumination effects for speed. However, the recently…

Ilustrace pohybu mechanických součástí

Markéta Štětovská Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Úkolem práce je analyzovat možné způsoby ilustrace funkce soustav skládajících se z více mechanických součástí (např. soustava ozubených kol) a na základě analýzy navrhnout a implementovat aplikaci, která…

WheelGo – Plánovač tras pro vozíčkáře

Martin Nuc Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Práce rozebírá problematiku navigace vozíčkářů s využitím veřejně dostupných mapových podkladů a crowdsourcingu. Popisuje typické překážky, na které vozíčkáři při cestování naráží, a srovnává současné…

Komponentový přístup při tvorbě objektů herní knihovny

Martin Štýs Vedoucí práce: Petr Felkel
Při tvorbě počítačových her je nutné reprezentovat mnoho objektů a jejich chování. Nejčastějším způsobem je reprezentace pomocí hierarchie tříd. Ta má ale řadu nevýhod, např. obtížnou modifikaci hierarchické…

Registrace obrazu se zachováním tuhosti

Marek Dvorožňák Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato práce se zabývá metodou registrace obrazu, kterou je možno použít pro předzpracování obrazu k účelu usnadnění procesu extrakce příznaku. Tato metoda je vhodná zejména pro registraci obrazu zachycujících…

Uživatelské rozhraní dotykového telefonu pro seniory

Tomáš Slavíček Vedoucí práce: Jan Balata
Tato práce se zabývá návrhem mobilního rozhraní pro dotykové telefony uzpůsobeného pro starší osoby. Typický moderní smartphone má velký displej, ale jeho prostředí je poměrně komplikované. Provedli jsme…

Obarvování ručních kreseb na mobilních zařízeních

Jan Brejcha Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato diplomová práce se zabývá implementací iOS aplikace pro obarvování ručně kreslených kreseb vyfocených vestavěným fotoaparátem. Pro obarvování kreseb byl studován, implementován a testován algoritmus…

Mobilní aplikace pro navigační systém NaviTerier

Vlastimil Jinoch Vedoucí práce: Jan Balata
Tento dokument popisuje postup návrhu implementace a testování mobilní aplikace navigačního systému NaviTerier. Práce se v první části zabývá problematikou zrakově postižených uživatelů a jednotlivých…

Diplomové práce 2011

Řešení velkých řídkých soustav lineárních rovnic na GPU

Petra Kalinová Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato práce se zabývá popisem řešení velkých soustav řidkých linearních rovnic, které vzniknou z Laplace-Beltrami operátoru v Poissonově či Laplaceově rovnici, diskretizované na dvoudimenzionální mřížce….

Progresivní konsistentní výpočty globálního osvětlení

Michal Lukáč Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Progresivita v algoritmech pro globální osvětlení je žádoucí, ale zřídka uvažovaná vlastnost. Rozhodli jsme se prozkoumat tuto třídu algoritmů s dodatečným důrazem na konzistenci odhadu a vhodnost pro…

Systém pro podporu turistiky zrakově postižených

Jan Balata Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Teoretická část této práce analyzuje potřeby a problémy zrakově postižených turistů. Navrhuje softwarové řešení systému pro podporu turistiky zrakově postižených, který se skládá z webové aplikace, která…

Detekce významných bodů na lidské tváři

Michal Uřičář Vedoucí práce: Jakub Franc
Tato práce navrhuje detektor významných bodů na lidské tváři založený na Deformable Part Models. Na problém detekce významných bodů pohlížíme jako na úlohu strukturální klasifikace. Parametry detektoru…

Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalací

Filip Pokorný Vedoucí práce: Roman Berka
Tato práce dokumentuje vytvoření a implementaci systému detekujícího pohyby uživatele, dále pak diskretizaci těchto pohybů a prototyp prezentující zde využité techniky. Hlavní důraz bude kladen na modularitu…

Modelování hořících objektů

Michal Kalous Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Práce se zabývá studiem fyzikální simulace hoření pevných těles v počítačové grafice a její implementací. Je zaměřena především na simulaci úbytku materiálu v hořícím objektu, na šíření ohně po jeho povrchu…

Datové struktury pro interpolaci osvětlovací funkce v prostoru

Ondřej Karlík Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Irradiance a radiance caching jsou důležité algoritmy používané pro řešení problému přenosu světla v realistické syntéze obrazu. Oba algoritmy potřebují k efektivní činnosti datové struktury pro geometrické…

Diplomové práce 2012

Inteligentní algoritmy pro syntézu chybějících částí obrazu

Jakub Fišer Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Problém syntézy chybějících částí obrazu představuje zajímavou oblast na poli zpracování obrazu se značným potenciálem. Tato práce se zabývá popisem situace na poli metod pro řešení zmíněné problematiky…

Výpočet globálního osvětlení pro rozšířenou realitu

Tomáš Nikodým Vedoucí práce: Vlastimil Havran
In order to merge virtual objects into a real scene seamlessly, it is important to maintain consistent common illumination. In this thesis, we propose a framework that captures high dynamic range light…

Výpočet obrazu pomocí instatní radiozity

Tomáš Barák Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Global illumination algorithms form a fundamental part of the realistic image synthesis discipline. They consider the necessary indirect illumination component, and they usually produce highly plausible…

Výuková aplikace pro předškolní děti

Dagmar Tkadlecová Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Děti již dávno nevyrůstají ve světě nabízejícím pouze vlastní zkušenost: mohou spatřit ožívající víly i obludy v moderních renderovaných filmech i hrát si se složitými elektronickými hračkami, které pro…

Mobilní aplikace pro skupinové výdaje a její nasazení

David Vávra Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Tato práce se zabývá projektem Dlužníček – mobilní aplikace pro správu výdajů ve skupině. V práci je popsána implementace Android verze, ale hlavní důraz je na všechno, co se dělo po vydání aplikace -…

Simulace systému EFIS letounu Boeing 787

Andreas Stefanidis Vedoucí práce: Miroslav Macík
Tato práce by měla posloužit k simulaci systému EFIS (Electronic Flight Instrument System) letounu Boeing 787. Řešení bude simulovat jednotlivé displeje kokpitu a rovněž bude implementovat ovládací panely…

Diplomové práce 2013

Archivační systém pro cloudové prostředí

Martin Mudra Vedoucí práce: Martin Klíma
Tato práce se zabývá problematikou zálohování a synchronizace souborů implementované zejména pomocí technologie cloud computing. Práce je zaměřena na řešení problematiky verzování jednotlivých souborů…

Rozšiřitelný zobrazovací řetězec založený na odloženém stínování

Daniel Šimek Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato práce se zabývá návrhem a implementací moderního zobrazovacího řetězce se zaměřením na snadnou rozšiřitelnost z hlediska aplikace nových pokročilých algoritmů. Diskuzi metod používaných pro zobrazování…

Multiplatformní hra pro více hráčů

Jakub Wagner Vedoucí práce: Adam Sporka
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základ pro cross-platformní multiplayer hru. Součástí tohoto úkolu bylo navržení uživatelského rozhraní a jeho otestování s uživateli. Po implementaci prototypu…

3D modelář interiérů pro tablety

Peter Šomló Vedoucí práce: Michal Hapala
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikací pro interiérový design. Analyzuje schopnosti dostupných nástrojů pro modelování interiérů pro desktopy a tablety. Navrhuje postup pro implementaci aplikace…

Snímání pohybu pomocí systému Kinect

Petr Stolař Vedoucí práce: Jan Buriánek
Práce seznamuje s technologiemi snímání pohybu, které se využívají například v zábavním průmyslu (filmy, hry, atd.), ale také v medicínské praxi, v armádě či robotice. V medicíně se technologie snímání…

Adaptivní asistenční centrum pro pomoc nevidomým při ztrátě orientace

Jan Nováček Vedoucí práce: Jan Balata
Tato práce se zabývá problematikou zálohování a synchronizace souborů implementované zejména pomocí technologie cloud computing. Práce je zaměřena na řešení problematiky verzování jednotlivých souborů…

Zobrazování komplexních scén pomocí adaptivní voxelizace

Kryštof Valenta Vedoucí práce: Jiří Bittner
Cílem této práce je seznámit čtenáře s oblastí komplexních scén. Nezbytnost použití urychlujících metod je ukázána na možnostech GPU. Poskytnuto je shrnutí možných přístupů ke zjednodušení scény spolu…

Automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené

Jakub Bokšanský Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Práca pojednáva o návrhu systému pre generovanie popisu trás pre zrakovo postihnutých. Je navrhnutý a implementovaný kompletný systém pre generovanie týchto popisov. Práca analyzuje možnosti mobility…

Nepřímé osvětlení pomocí trasování kuželů

Tomáš Dřínovský Vedoucí práce: Tomáš Barák
Indirect illumination is the fundamental part of realistic image synthesis. Its evaluation is computationally expansive and usually highly dependent on geometrical complexity of the scene. This thesis…

Diplomové práce 2023

Efektivní vzorkování pro výpočet komplexního osvětlení v reálném čase

Karel Tomanec Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato práce se zabývá pokročilými technikami pro výpočet komplexního přímého a nepřímého osvětlení v reálném čase se zaměřením na metodu ReSTIR (Reservoir-based SpatioTemporal Importance Resampling). Součástí…

Výuková aplikace ve virtuální realitě s využitím hlasového rozhraní

Jakub Dřímal Vedoucí práce: David Sedláček
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat zeměpisnou výukovou aplikaci ve virtuální realitě s hlasovým ovládáním. Práce prozkoumává vzdělávací aplikace ve virtuální realitě a analyzuje její návrhové…

3D modelování z hrubých vektorových skic

Yanina Arameleva Vedoucí práce: Daniel Sýkora
Tato práce se zabývá vylepšením digitálního kreslícího nástroje Monster Mash, s důrazem na začlenění algoritmu pro zjednodušení skic a algoritmu pro deformaci As-Rigid-As-Possible (ARAP). Algoritmus pro…

Rozhraní rozšířené reality pro více zařízení

Jan Hamet Vedoucí práce: Vojtěch Leischner
Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro rozšířenou realitu na velkoformátovém průhledném skleněném válci. Uživatel stojí uprostřed válce, na který je promítán obsah z několika videoprojektorů…

Rozšířená realita ve městě

Petr Varga Vedoucí práce: David Sedláček
V posledních letech zažila oblast rozšířené reality (AR) mimořádný růst, podpořený inovacemi v geoprostorových technologiích. Tato diplomová práce představuje aplikaci, která využívá Geospatial API -…

Aplikace pro experimenty zkoumající symetrie v obrázcích

Martin Jandek Vedoucí práce: Ivo Malý
Tato diplomová práce diskutuje design a samotný vývoj webové aplikace pro správu a vyplňování psychofyzikálních experimentů, primárně takzvaných 2-AFC testů. Aplikace zahrnuje vše od tvorby a správy experimentů,…

Univerzální kartotéka

Kryštof Novák Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Tato práce se zabývá vytvořením návrhu aplikace univerzální kartotéky. Vychází z poznatků z vývoje a víceletého veřejného nasazení aplikace Matlafous Kartotéka, z rešerše konkurenčních řešení a z nového…

Věrný model lokomotivy pro simulátor

Dominik Chaloupka Vedoucí práce: David Sedláček
Práce se zabývá vhodným způsobem realtime implementace simulace parní lokomotivy v rámci hry Train Simulator.

Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu

Daniel Gruncl Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou paletu pro shluky na vybrané úrovni hierarchie….

Sledování více uživatelů VR světa ve sdíleném fyzickém prostoru

Isabella Skořepová Vedoucí práce: David Sedláček
Tato práce představuje návrh a implementaci komplexního systému pro vytváření víceuživatelských zážitků ve virtuální realitě (VR). Práce se primárně zaměřila na vývoj pluginu založeného na enginu OpenXR…

Ověření pravidel pro umisťování popisků

Lilian Machulda Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v online prostředí s fyzickými mapami, můžeme si všimnout…

Diplomové práce 2020

Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením

Dina Chernova Vedoucí práce: Miroslav Macík
Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska…

Podpora pokročilejších rigovacích technik pro herní engine Unity3D

Jakub Tkáč Vedoucí práce: Radek Smetana
Tato práce se zabývá podporou pokročilejších rigovacích technik v herním engine Unity. Jedná se zejména o podporu technik, které jsou známé pod pojmy „twist joints“ a „interpolation joints“. V rámci této…

Jídlo a pití ve virtuální realitě a jak může obohatit uživatelův zážitek

Uršuľa Žákovská Vedoucí práce: David Sedláček
Hlavním cílem této práce je podívat se zblízka na jídlo a nápoje ve spojení s Virtuální realitou (VR). Jak dosáhnout tohoto propojení a jak to ovlivní náš celkový zážitek. Byl proveden rozbor dvou hlavních…

Prototypování dotykových uživatelských rozhraní v automobilech

Markéta Hejná Vedoucí práce: Ladislav Čmolík
Tato práce se zabývá návrhem způsobů pro zjednodušení tvorby prototypů dotykových rozhraní automobilů. Na základě seznamu požadavků na vlastnosti takových prototypů jsem analyzovala několik technologií…

Vzdálené realistické zobrazování pro VR a mobilní zařízení

Jaroslav Kravec Vedoucí práce: Jiří Bittner
Klasické VR poskytujú vysokú kvalitu vizualizácie, ale obmedzujú pohyb užívateľa, keďže sú pripojené k PC káblom a mobilné VR majú iba GPU s relatívne nízkym výkonom. Cieľom práce je dosiahnuť dobrý VR…

Pokročilý nástroj pro výrobu vizuálních efektů pro živá vystoupení

Vadim Petru Vedoucí práce: Adam Sporka
Díky probíhající proměně koncertů a hudebních vystoupení obecně do podoby multimediálních zážitků se otevírá nový prostor pro zkoumání vztahu hudby a obrazu. Nástroj Skinny Mixer nabízí míchání videí,…

Realistické metriky 3D scén

Vladimír Vlček Vedoucí práce: Jakub Hendrich
Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže…

Konverzační rozhraní pro sekundární úkoly při řízení automobilu

Lukáš Chvátal Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Tato práce se zabývá interakcí s palubním počítačem automobilu pomocí konverzačního rozhraní s ohledem na cílovou skupinu seniorů. Hlavním cílem této práce je analyzovat chování seniorů při plnění sekundárních…

Popis alternativních tras v multimodální dopravě pro nevidomé cestovatele

Victoria Usan Vedoucí práce: Jan Balata
Tato diplomová práce se zaměřuje na podporu nezávislého cestování pro nevidomé lidi. Přestože množství aplikace nabízí navigační funkce pro nevidomé uživatele, nejsou často dotazování, zda nabídnutá trasa…

Konfigurovatelný nástroj pro vytváření syntetických datových sad

Tomáš Bubeníček Vedoucí práce: Jiří Bittner
Při vyhodnocování funkcionality algoritmů z oboru počítačového vidění či při trénování nových algoritmů za pomocí metody strojového učení, velké množství algoritmů obsahujících dodatečné ground truth…

Aplikace pro podporu redukce a třídění odpadu v domácnosti

Eva Kopecká Vedoucí práce: Ivo Malý
Tato práce se zabývá podporou procesů spojených s tříděním a redukcí odpadu v domácnosti. Zaměřuje se na informovanost uživatelů a jejich motivaci chovat se ekologičtěji. Prvním cílem práce je zanalyzovat…

Konverzační asistent pro chytrou domácnost

Rudolf Talácko Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Tato práce se zabývá návrhem konverzacního asistenta pro chytrou domácnost se zamerením na cílovou skupinu zrakove postižených osob a senioru. Za pomocí principu „User-Centered-Design“ je vytvoren prototyp…

Metody motivace pro atributy přístupnosti k crowdsourcingu

Michaela Riganová Vedoucí práce: Jan Balata
Dostatočné množstvo a vysoká kvalita dát zozbieraných užívateľmi sú kľúčové pre online platformy založené na davovom zbere. Preto je nevyhnutné definovať metódy motivácie, ktoré by prilákali širokú verejnosť…

Multimodální interakční zařízení pro sekundární úkoly za jízdy

Petr Jarušek Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec
Tato práce se zaměřuje na multimodální interakci s infotainment systémem v autě, konkrétně kombinací konverzačního rozhraní s taktilní/haptickým ovládáním se zaměřením na starší řidiče. Hlavními cíli…

Simulace sopečných erupcí

Michael Očenášek Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace simulující chování tekoucí lávy v terénu. Návrh aplikace vychází z kombinace poznatků z existujících řešení na přidružená témata. Simulace…

Vyhodnocení postupů pro vkládání reálných objektů do mapy davem

Dominik Siege Vedoucí práce: Ivo Malý
Tato práce se zabývá problematikou určování přesné polohy objektů na chodníkové síti a jejich zanesení do mapy. Analyzuje se, jak se uživatel orientuje na mapě a které orientační body mu pomáhají k určení…

Navrhování moderního grafického rozhraní API na vysoké úrovni

Roman Galajda Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Příchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách…

Diplomové práce 2016

Výpočet globálního osvětlování v reálném čase pomocí CLVP

Petr Šefčík Vedoucí práce: Vlastimil Havran
Výpočet globálního osvětlení je nezbytný k syntéze realisticky vypadajících obrazů. Algoritmy globálního osvětlení jsou ale velmi výpočetně náročné a ještě v nedávné době nerealizovatelné v reálném čase….

Efektivní sledování paprsků v CSG modelech

Markéta Karaffová Vedoucí práce: Jiří Bittner
Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování…

Interaktivní vizualizace hierarchií obalových těles

Eva Mayerová Vedoucí práce: Jiří Bittner
Práce se zabývá analýzou současného stavu vizualizací 3D hierarchických datových struktur, obzvláště pak hierarchií obalových těles (BVH). Shrnuje současná řešení a na jejich základě navrhuje nové, které…

Systém na výuku transformací

Michal Folta Vedoucí práce: Petr Felkel
Geometrické transformace jsou v počítačové grafice velmi důležité. Pro řadu lidí je však velkým problémem jim porozumět, což dokládá i velké množství tištěných publikací a tutoriálů na toto téma. Většina…

Generátor blesků pro kompositor Nuke

Richard Dobřichovský Vedoucí práce: Jaroslav Sloup
Cílem této práce je vytvoření fyzikálně založeného simulátoru blesků jakožto efektu k použití ve filmové postprodukci. Tato práce nejprve zkoumá fyzikální podstatu blesků a prezentuje existující metody…